خبرگزاری یونایتدپرس از ژوهانسبورگ (جنوب آفریقا) گزارش داد که دیروز (روز پنجشنبه 4ژانویه 1979)یک خانم و کودکش ، 6 مخلوق عجیب الخلقه را دیده بود که در جلو یک جسم نورانی پرنده،ایستاده اند، و آن جسم نورانی،نورهای رنگین و خیره کننده ای از خود تولید می کند و بر فراز یکی از راههای زراعتی به پرواز در آمده است.
این خانم که((میگان کویزیت)) نام دارد، بهت زده این مخلوقات را تماشا میکرد که آنها در صدد سخن گفتن با او برآمدند و خانم کویزیت وحشت زده جیغ کشید.
آنها وقتی که وحشت او را دیدند،به داخل بشقاب رفته، مقداری از او دور شدند.
خانم کویزیت می افزابد:من بشقاب پرنده ای را از فاصله 20 متری دیدم.5 یا 6 مخلوق عجیب الخلقه را دیدم که لباس عجیبی پوشیده بودند و چکمه هایشان به پیراهنشان متصل بود، برخی از آنها ریش داشتند و ماسک هایی چون ماسک فضانوردان به صورت زده بودند.
یک بار دیگر که یکی از انها به سوی خامن کویزیت نگاه کرده است، خانم کویزیت به خود جرات داده،به او ((هلو)) (سلام) گفته است.آنگاه صدای بلند و اهنگینی در پاسخ شنیده که مفهوم آنرا درک نکرده است.
آنگاه به بچه اش که به خانه رفته، پدرش رافرا خواند. در همان لحظه آن 6 تن به داخل بشقاب پرنده رفته ، در آن را، که یک متر و نیمی بوده و از بالا به پایین کشیده می شده ، بسته اند و به پرواز درآمدند و چند لحظه بعد در پشت ابرها ناپدید شده اند.