شماره 33 تیم های لیکرز و میلواکی در دهه 70 و 80 کسی است که هنوز هم یکی از رکوردداران لیگ بسکتبال آمریکاست. هنوز مایکل جردن در این لیگ ظهور نکرده بود و نام «فردیناند لوییس آلسیندور» در لیگ آمریکا همراه با قدرت و توانایی و بازی شگفت انگیز این بازیکن آمریکایی بود، اما این بازیکن نام دیگری هم داشت؛ نامی که درست یک روز پس از قهرمانی اش با تیم میلواکی در لیگ NBAدر سال 1971 آن را پشت پیراهنش درج کرد: «کریم عبدالجبار»
عبدالجبار اولین بار به واسطه حماس عبدالخالص، طبل زن سابق موسیقی جاز و اولین مبلغ مذهب حنفی در شهر واشنگتن، با اسلام آشنا شد. به گواهی خود، به گونه ای بار آمده بود که مسوولیت های سنگینی مانند مربی و معلمی را بپذیرد و با همین روحیه تعالیم عبدالخالص را مو به مو دنبال می کرد. به همین خاطر، بزودی آموزه های عبدالخالص او را به واسطه مطالعه قرآن کریم و نیز فراگیری عربی به چالش کشید و در سال 1973 به لیبی و عربستان سعودی مسافرت کرد تا زبان عربی را بهتر آموخته و دین اسلام را در مهد آن بیاموزد.
عبدالجبار خود را یک آمریکایی ـ آفریقایی تبار می داند که مسلمان است. او ایمان به یک هستی برتر و درک خود را از این که حضرت محمد(ص) پیامبر خدا بوده و این که قرآن کریم آخرین وحی خداوند است، اذعان می دارد. او همچنین در اعتراض به تحمیل شدن آیین کاتولیک از سوی پدرانش به وی، تاکید کرده است بچه های او در انتخاب عقیده خود آزاد هستند.

کریم عبدالجبار 20 سال در لیگ حرفه ای آمریکا حضور داشت و 6 بار هم عنوان «باارزش ترین بازیکن» را به دست آورده است. اخلاق خوب این بازیکن و همچنین جایگاه مناسبش میان مردم آمریکا، دولتمردان این کشور را بر آن داشت تا او را به عنوان سفیر فرهنگی کشورشان انتخاب کنند. عبدالجبار همین ماه گذشته به عنوان سفیر فرهنگی آمریکا در جهان برگزیده شد


.http://image.qpicture.com/image/k/artist-kareem-abdul-jabbar/kareem-abdul-jabbar-23207.jpg