1.حدود 6 تا 30 گرم اسفرزه را پس از پاک کردن ، هنگام شب ، خیس نموده و صبح ، ناشتا برای درمان زخم معده بنوشید.

 

2.حدود 2 تا 5 گرم گل همیشه بهار را در یک فنجان آب جوش دم کرده و صبح و شب میل نمایید که برای درمان زخم های دستگاه گوارشی نیز مناسب است.