حادثه ی فرو ریختن دو ساختمان مرکز اقتصادی امریکا که از بزرگترین ساختمان های جهان بودند،توسط قران کریم در 1400 سال قبل پیش بینی شده است. این پیش بینی مربوط به کلمه ای است به عنوان "جرف هار" که به تفسیر آن می پردازیم.


ماه نهم میلادی ماه سپتامبر است و این کلمه نیز در سوره ی نهم قران"توبه" قرار دارد.
این سوره در جزء 11 قران قرار دارد و این اتفاق در روز یازدهم سپتامبر به وقوع پیوسته است.
این اتفاق در سال 2001 میلادی به وقوع پیوست و این کلمه نیز کلمه ی 2001 قران است.
این اعداد و ارقام را یک جوان ایرانی در امریکا کشف کرده است و در ذیل اصل آیه و ترجمه و تفسیر آن آمده است:
أفمن أسّس بنیانه علی تقوی من الله و رضوان خیر أم مّن أسّس بنیانه علی شفا جرف هار فانهار به فی جهنّم و الله لا یهدی القوم الظّالمین » ( توبه / 109 )


"آیا آنکه بنای خویش بر پرهیزکاری خدا و رضای او پایه نهاده بهتر است یا آن کسی که بنای خویش بر لب پرتگاه نهاده که فرو ریختنی است."
و همچنین در آیه ی 110 نیز آمده است که "و ساختمانی را که بنا کرده اند همواره مایه ی اضطراب دل های ایشان است تا وقتی که دل هایشان پاره پاره شود و خداوند دانا و حکیم است."
قسمت هایی از تفسیر المیزان جلد نهم صفحه ی 532 در رابطه با این آیه:
"شفا جرف هار". کلمه ی شفا به معنی لبه ی هر چیز است. مثلا شفا البر یعنی لب چاه و جرف یعنی آب روفته و جایی که سیل زیر آن را شسته باشد به طوری بالای آن هر لحظه در شرف ریختن باشد و کلمه ی "هار" اصلش هائر بوده که با قلب به این حالت در آمده و به معنی "به آرامی افتاده" است و در ادامه می فرماید همواره آن بنایی که نهاده اند مایه ی شک و تزلزل در دل هایشان است و هیچ وقت مبدل به یقین و آرامش نمی شود مگر آن که دل هایشان متلاشی شود و به همین جهت او علیم و حکیم است.

 

دستبند بسیار زیبا از سنگ شفا دهنده فیروزه و نگین